PASLAUGOS

Teisinė (pirminė) konsultacija – 20 Eur.
Mediacija – taikus ginčų sprendimas ne teismo tvarka.
Teisiniai mokymai (seminarai, paskaitos).
Teisinių dokumentų ruošimas – ieškiniai, atsiliepimai, pretenzijos, taikos sutarčių sudarymas, ginčų sprendimas, verslo
sutarčių peržiūra ir ruošimas.

Teisinė pagalba teikiama šiose praktikos srityse:

o Šeimos teisė – santuokos nutraukimas bendru sutarimu, nepilnamečių/pilnamečių vaikų išlaikymas, gyvenamosios vietos nustatymas;
o Verslo teisė – įmonių steigimas, akcijų pirkimo-pardavimo sutartys, verslo sutartys – jų sudarymas, peržiūra, ruošimas (nuoma, ranga, pirkimas-pardavimas, nekonkuravimo sutartys), skolų, delspinigių išieškojimas – pretenzijų pateikimas skolininkams.
o Bankroto teisė – fizinių ir juridinių asmenų bankrotas;
o Reklamos teisė;
o Žiniasklaidos teisė;
o Vartotojų teisė;
o Intelektinės nuosavybės teisė – dėl autorių teisių ir gretutinių teisių objektų bei subjektų;
o Konkurencijos teisė – nesąžininga konkurencija dėl komercinių paslapčių atskleidimo, paslėptos, klaidinamos ir draudžiamos reklamos;
o Darbo teisės ginčai.

Taupydami kliento laiką praktikuojame darbą nuotoliniu būdu (e-paslaugos) pasirašius teisinių paslaugų ir konfidencialumo sutartį.

Atliekamas konsultavimas dėl prekių ir paslaugos ženklo registravimo, naudojimo, dėl juridinių asmenų pavadinimo parinkimo.
Bendradarbiaujame su advokatais, notarais bei antstoliais.
Konsultuojame ir aptarnaujame startuolius teisiniais klausimais siekiantiems įkurti pirmą įmonę.